ซ่อม printer,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,ร

 

ภาพผลงานของทางร้านเพียงบางส่วน

ภาพการซ่อมบำรุง
ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น

ภาพเครื่องซ่อมเสร็จแล้ว

ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น

ภาพตัวเครื่อง
ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น
ภาพสาเหตุทำให้เครื่องเสีย
ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น
ภาพอุปกรณ์กลไกในเครื่อง
ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น
ภาพอุปกรณ์เสีย
ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น
ภาพอะไหล่

ซ่อม printer,ซ่อมprinter,ซ่อมhp,ซ่อมปริ้นเตอร์,ซ่อมprinter hp,ซ่อมprinter Epson,ซ่อมปริ้นเตอร์ hp,ซ่อมเครื่องปริ้น,รับซ่อมprinter,รับซ่อมปริ้นเตอร์,รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,ซ่อมเครื่องปริ้น hp,ซ่อมเครื่องปริ้น Epson,รับซ่อมเครื่องปริ้น

ซ่อม printer, ซ่อม hp, ซ่อมปริ้นเตอร์

รายนามลูกค้าอ้างอิง ที่ได้รับความไว้วางใจ
1)  กรมชลประทาน   ( สำนักอุทกวิทยา และ บริหารน้ำ )                              โทร. 02-2410020      คุณ   สุชาดา
2)  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                             โทร. 02-2829004      คุณ   ศิริทิพย์
3)  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย                                                    โทร. 02-5354310      คุณ   ธิภากรณ์
4)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                     โทร. 02-2294255      คุณ   ภัทรสิรี
5)  หอการค้าเยอรมัน – ไทย                                                              โทร. 02-6700600      คุณ  อรพรรณ
6)  หอการค้าไทย – จีน                                                                    โทร. 02-6758574      คุณ   อิทธิชัย
7)  สถาบันวิจัยพืช ไร่                                                                       โทร. 02-5793930      คุณ  อดิศักดิ์
8)  บริษัท  เซ็นคาร์ จำกัด   ( ห้างคาร์ฟูร์ )                                               โทร. 02-6773399      คุณ  ดวงกมล
9)  บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด ( มหาชน )                                       โทร. 02-2497113       คุณ  เกศสุดา
10)โรงแรม  เดอะรีเจนท์ ชะ อำ                                                            โทร. 02-2552818      คุณ  วันดี
11)โรงแรม  เมอร์เชีย ลคอร์ด                                                              โทร. 02-6942222      คุณ     ดุษฏี
12)โรงแรม  กรุงเทพ ธานี                                                                   โทร. 02-2741515     คุณ    เกษร
13)โรงแรม  สยาม อินเตอร์                                                                 โทร. 02-2532275     คุณ   บุญศักด์
14)โรงแรม  เซ็นจูรี่ปา ร์ค                                                                   โทร. 02-2467800      คุณ  มยุรฉัตร
15)โรงแรม โอเรียล เต็ล                                                                     โทร. 02-6599000     คุณ   วิโรจน์
16)โรงแรม แพน แปซิฟิก                                                                   โทร. 02-6329000      คุณ   รมณีย์
17)โรงแรม แลนด์มา ร์ค                                                                     โทร. 02-2540404      คุณ  ภัทระ
18)โรงแรม เดอะสวิส ลอร์ด                                                                 โทร. 02-2335345      คุณ    ตาล
19) โรงพยาบาล  สมิติ เวช                                                                  โทร. 02-7128157      คุณ  สุวรรณา
20) โรงพยาบาล  ปิย เวช                                                                    โทร. 02-6414499      คุณ  ภานุมล
21) โรงพยาบาล  ธรรมศาสตร์รัง สิต                                                        โทร. 02-9269958      คุณ  ธนวัฒณ์
22) บริษัท  เทเลแซท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด                                                โทร. 02-6829700      คุณ   ยาใจ
23) บริษัท  เอ็มลิ้งค์ เอเชีย  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด                                         โทร. 02-7415700      คุณ  ศจี
24) บริษัท  สยามสหบริการ  จำกัด ( มหาชน )                                            โทร. 02-4280029     คุณ  สมชัย
25) บริษัท  สุมิโตโม่ ทรัส  จำกัด                                                            โทร. 02-2522302     คุณ   ภัทริณี
26) บริษัท  โอกิฮาร่า  จำกัด   ( นิคมลาดกระบัง )                                        โทร. 02-3260433     คุณ หนึ่งฤทัย
27) บริษัท   ปรินทร จำกัด   ( ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค )                                 โทร. 02-7493939     คุณ  ศรีภัทรา
28) บริษัท   อีเทอนอล เรซิ่น จำกัด                                                         โทร. 02-2872000     คุณ   วารุณี
29) บริษัท   เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัด                                                 โทร. 02-7222233    คุณ  วิลาวรรณ
30) บริษัท   เอ็กเซลเพรส  จำกัด                                                            โทร. 02-6820061    คุณ  กิตติพล
31) บริษัท    มั่งคั่งอุตสาหกรรม จำกัด                                                       โทร. 02-2919489    คุณ  นก
32) บริษัท   กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด                                                 โทร. 02-8137277     คุณ  อัมพร
33) บริษัท   ไทยสเตนเลสสตีล  จำกัด                                                       โทร. 02-3180056     คุณ  นุช
34) บริษัท   นิวอินเดีย อินชัวรัน  จำกัด                                                       โทร. 02-2459980    คุณ  นิตยา
35) บริษัท   เฟรท เอ็กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                      โทร. 02-2294351    คุณ  มยุรี
36) บริษัท   ไดว่าเซโกะ จำกัด   ( นิคมลาดกระบัง )                                        โทร. 02-7394200    คุณ  จันทร์เพ็ญ
37) บริษัท   ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย  จำกัด                                                โทร. 02-6780400    คุณ  ต้อย      
38) กรมยุทธศึกษาทหาร บก                                                                    โทร.  02-2414840   พ.ต. สรวิศ     ฯลฯ                                   


 
Online:  2
Visits:  140,786
Today:  47
PageView/Month:  645